Regels Vergunningen Bestemmingsplannen

Ooit zijn woonboten ergens afgemeerd, zonder duidelijke regels. Vaak als alternatieve mogelijkheid in tijden van woningnood. Men dacht dat het een tijdelijke verschijning was, maar na verloop van tijd bleek wonen op het water aantrekkelijk en een blijvende serieuze woonvorm.

Veel ligplaatsen in Nederland bevinden zich op locaties waar de overheid de scepter zwaait. Op officiële ligplaatsen heeft de overheid geregeld dat de betreffende woonboten er mogen liggen. Dan is het mogelijk dat een gemeente, hoogheemraadschap, provincie of het rijk het gebruik met een vergunning of op andere wijze regelt. Allerlei vormen komen voor, zoals een vergunning, een ontheffing op een algemeen verbod, een huurovereenkomst.

Op het land is ooit gestart met het vaststellen van wetten en regels, in de vorm van ondermeer bouwbesluiten, bestemmingsplannen, bouwverordeningen. Op het water gebeurde het vaststellen van regels pas veel later of pas zeer recent, of zal dat nog gebeuren. Diverse overheden keken naar het verschijnsel woonboten, men realiseerde zich pas later dat het een blijvend fenomeen is, een woonvorm die bij wet erkend is.

Drijvend Wonen kan ingeschakeld worden door de overheid of door woonbooteigenaren (of belangenverenigingen), voor advisering bij het op constructieve wijze opstellen van regels (ook in bestemmingsplannen) voor woonboten en ligplaatsen.

Voor een indruk van de visie over dit onderwerp,
download de tekst: 

Links

Contact Informatie

Niek van der Sluis
Vechtdijk 324
3563 MD Utrecht

Telefoon: 030 - 261 53 57
Mobiel: 06 29 07 25 77


E-mail info@drijvendwonen.nl