Drijvend Wonen
Zoeken

Provincie:
Plaats:

Prijsklasse:

Ligplaats:

Casco:
Diverse diensten
Onenigheid over woonbootsituaties kan juridische touwtrekkerij tot gevolg hebben. Als er geen goede communicatie plaatsvindt tussen partijen, kunnen die als kemphanen tegenover elkaar komen te staan. Met mogelijk langdurige en kostbare procedures tot gevolg.

Drijvend Wonen kan u in veel situaties van dienst zijn met bemiddeling, om in redelijkheid tot een oplossing te komen. Met mediation of een andere vorm van bemiddeling kan vaak een goed resultaat bereikt worden.
Met het inschakelen van een bemiddelaar of mediator is vaak het bereiken van een goede oplossing mogelijk.