Drijvend Wonen
Zoeken

Provincie:
Plaats:

Prijsklasse:

Ligplaats:

Casco:
Disclaimer
Het bezoeken/gebruiken van deze site geschiedt op basis van vrijwilligheid. Gebruik van informatie verkregen van of middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Drijvend Wonen is niet aansprakelijk voor gevolgen van het bezoeken van de site, waaronder ook de gevolgen van eventuele virussen of andere ongewenste zaken op of via de site.

Het doel van de site is slechts het bieden van de mogelijkheid kennis te maken met, en/of een indruk te krijgen van, het bedrijf Drijvend Wonen. Wie andere bedoelingen heeft, of wat bovenstaand omschreven is niet acceptabel vindt, dient de site niet te bezoeken en niet de informatie daarvan te gebruiken.

Op offertes van en opdrachten aan het bedrijf Drijvend Wonen zijn de algemene voorwaarden van kracht,
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland en hier te downloaden: